Polymers and Nanomaterials for Gene Therapy

用于基因治疗的聚合物和纳米材料

医学遗传学

售   价:
1596.00
发货周期:预计4-6周发货
作      者
出  版 社
出版时间
2016年01月11日
装      帧
精装
ISBN
9780081005200
复制
页      码
302
语      种
英文
综合评分
暂无评分
我 要 买
- +
库存30本
  • 图书详情
  • 目次
  • 买家须知
  • 书评(0)
  • 权威书评(0)
图书简介
Gene Therapy; Genetics; Polymer Science and Technology
本书暂无推荐
本书暂无推荐
看了又看
  • 上一个
  • 下一个